CHRYSTUS POKALANY - Bluźniercza Królowa Niebios
Artur Gowroń
Książkę można już czytać, pobierać i wysyłać znajomym!
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" - J 8,32

Bluźniercza Królowa Niebios to tytuł trzeciej części traktatu CHRYSTUS POKALANY, przedstawiającego dzieło okradania Chrystusa w powszechnym kościele z większości Jego niezbywalnych przywilejów, zasług, praw i atrybutów, jakie uzyskał dzięki swej ofierze krzyżowej. Poświęcona jest historii, rozwojowi i duchowemu charakterowi współczesnego kultu maryjnego. Czytelnik poznaje nie tylko przyczyny pojawienia się z początkiem IV wieku w chrześcijaństwie kultu Maryi, powody, dla których apostołowie i cały późniejszy Kościół nie modlili się do matki Jezusa i nie wyznawali wiary „przez Maryję do Jezusa”, jaką potem lansują mariolodzy, oraz dlaczego Nowy Testament milczy na temat Marii po wydarzeniach Pięćdziesiątnicy. Poznaje także tajemnicę największego w historii kultu kobiety, któremu początek dały religie pogańskie a do chrześcijaństwa wprowadzili autorzy kilkudziesięciu maryjnych apokryfów, tworzące zręby wszystkich późniejszych dogmatów maryjnych. 

Książka to także biblijne i historyczne studium o Marii i dogmatach maryjnych oraz analiza współczesnej mariologii, która coraz obszerniej i intensywniej przenika i podporządkowuje sobie chrystologię. Ukazuje niedostrzegalną dla wielu chrześcijan prawdę, że nieżyjąca matka Jezusa ze względu na najbliższe rodzinne powinowactwo stała się dla szatana najlepszym obiektem, na który scedował – nie wzbudzając ich podejrzeń – atrybuty, cechy, własności, przywileje, prawa i zasługi Chrystusa, jak również całe duchowe dziedzictwo starożytnego pogańskiego kultu "Królowej Niebios" i "Bogini Matki". Ważną częścią książki jest również analiza objawień maryjnych, ukazująca ich duchowe pochodzenie, bluźnierczy i spirytystyczny charakter, podobnie porównanie Maryi z objawień z Marią z Ewangelii. Z porownania tego wynika, że to dwie inne osoby, które prezentują całkowicie odmienne postawy i cechy, różnią się charakterem oraz wyznawaną wiarą. Zjawa Maryi skupia na sobie uwagę, nieustannie żąda dla siebie czci, modlitw, pokładania w niej nadziei oraz budowy dla niej sanktuariów. Czyni też siebie "ratunkiem dla świata" i "ostatnim środkiem zbawienia". Jej słowa rażąco kontrastują z całą nauką Słowa Bożego oraz postępowaniem ewangelicznej Marii, która prezentuje postawę uniżenia, uległości, pokory, kierując zawsze wzrok innych na Zbawiciela, a nie na siebie. To lektura, którą przeczytać powinnna każda osoba modląca się do Maryi, zaangażowana w kult Maryi lub oddana duchowości maryjnej. Po jej przeczytaniu jej "maryjność" już nigdy nie pozostanie taka sama.

UŻYJ TĘ KSIĄŻKĘ W MISJI
Książka ta została wydrukowana w niewielkim nakładzie, który szybko się rozszedł. Jeśli poruszyła cię jej treść i chciałbyś ją posiadać w druku w określonej ilości, aby wykorzystać w celach ewangelizacyjnych, wydawnictwo może to umożliwić kontaktując zainteresowane osoby, kościoły i zbory bezpośrednio z drukarnią, która je drukuje. W takim wypadku pokryją one tylko koszty wydruku i przesyłki. Zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.