Strażnicy niebiańskiej Świątyni
Artur Gowroń
Książkę można już czytać, pobierać i wysyłać znajomym!
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" - J 8,32

Spośród wszystkich nauk Pisma Świętego porzuconych w ciągu wieków przez papieski Rzym na pierwszym miejscu znajduje się bezsprzecznie prawda o niebiańskiej Świątyni i arcykapłańskiej służbie Jezusa Chrystusa, w której na mocy przelanej krwi rozpoczął po wniebowstąpieniu codzienną kapłańską służbę dla kościoła - przebłagalną, orędowniczą i pojednawczą. Trudno wprost pojąć, jak mogło dojść do porzucenia przez chrześcijaństwo jednej z najważniejszych nauk biblijnych, którą każdy chrześcijanin powinien znać tak dobrze, jak zna prawdę o odkupieńczej „jednej ofierze złożonej raz na zawsze” (Hbr 10,12) przez Jezusa. Bez znajomości nauki o niebiańskiej Świątyni, którą kościół powszechny „zasłonił” tysiącami wzniesionych świątyń i powołanych kapłanów, którzy przejęli kompetencje Jezusa Chrystusa, żaden chrześcijanin nie zrozumie istoty Jego codziennej służby w niebie pełnionej od 2 tys. lat, a także największego szatańskiego dzieła mistyfikacji – uruchomienia w kościele zwodniczego systemu kapłańsko–świątynnego, parodiującego Świątynię niebiańską, jej Wielkiego Kapłana, Jego ofiarę i pośredniczą służbę. Poznanie prawdy o niebiańskiej Świątyni, do której wstęp przed sam tron Boga w niebie otworzył chrześcijanom (ludowi będącemu w całości „królewskim kapłaństwem” - 1P 2,9) Jezus Chrystus, aby mogli samodzielnie, bez pośrednictwa jakichkolwiek ziemskich kapłanów i o każdej porze przychodzić do Niego – ich Pośrednika i Spowiednika – po codzienne błogosławieństwa, łaskę, przebaczenie i siłę, jest największym duchowym doświadczeniem wyzwalającym od praktykowania daremnych kościelnych obrzędów, rytuałów i ceremonii, jakie narzucili im kapłani–uzurpatorzy. Ono też rozpoczyna prawdziwe "oddawanie Bogu czci w Duchu i Prawdzie" (J 4,23). Prawda o niebiańskiej Świątyni jest również najważniejszym biblijnym orężem w walce z fałszywą świątynią zbudowaną na ziemi przez kastę kapłanów z jej najwyższym kapłanem „Pontifexem maximusem”, którzy przypisali sobie atrybuty i przywileje należące wyłącznie do Arcykapłana – Jezusa Chrystusa. Książka objaśnia również najdłuższe i najbardziej niezwykłe proroctwo Biblii o Chrystusie i Jego słuzbie. To pozycja, którą powinien przeczytać każdy chrześcijanin pragnący zrozumieć sens i istotę własnego kapłaństwa i powołania, a także obecną służbę arcykapłańską swojego Zbawcy, którą będzie pełnił aż do powrotu na ziemię.

UŻYJ TĘ KSIĄŻKĘ W MISJI
Książka ta została wydrukowana w niewielkim nakładzie, który szybko się rozszedł. Jeśli poruszyła cię jej treść i chciałbyś ją posiadać w druku w określonej ilości, aby wykorzystać w celach ewangelizacyjnych, wydawnictwo może to umożliwić kontaktując zainteresowane osoby, kościoły i zbory bezpośrednio z drukarnią, która je drukuje. W takim wypadku pokryją one tylko koszty wydruku i przesyłki. Zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.