Planujemy wydać
Laodycea w tarapatach
Artur Gowroń

List Chrystusa do zboru w Laodycei – ostatniego z siedmiu kościołów, do którego kieruje poważne zarzuty i naganę oraz pokazuje ratunek i drogę wyjścia z beznadziejnego stanu w jakim się znalazł, czego on w ogóle nie dostrzega – w opinii wielu chrześcijan reprezentuje ostatni Boży kościół w historii chrześcijaństwa. Pomimo bardzo negatywnej oceny dla swojego kościoła, Chrystus niczym najlepszy lekarz stawia nie tylko diagnozę jego duchowego stanu (choroby), ale także daje mu receptę mogącą go uzdrowić. W przypadku nie zastosowania się do niej Zbawiciel grozi kościołowi Laudycei, że wypluje go z ust. Czy letni, ślepy, goły i zadowolony z siebie i własnych „bogactw” Laodycejczyk, wyznający w pysze, że niczego mu nie brakuje, przejmie się oceną i groźbą Chrystusa?

Książka nie tylko analizuje szczegółowo diagnozę Chrystusa stanu duchowego kościoła Laodycei oraz sens przepisanej mu recepty, lecz również przedstawia wszystkie najważniejsze przyczyny utrzymujące go w tak fatalnym stanie oraz zagrożające mu najnowsze współczesne niebezpieczeństwa, jakie wobec niego kieruje przeciwnik Chrystusa - tak zewnętrzne jak i wewnętrzne.