Planujemy wydać
OSTATNIA MISJA KOŚCIOŁA – Trójanielskie poselstwo
Artur Gowroń

Księga Apokalipsy, która w całości jest „objawieniem Jezusa Chrystusa” (Ap 1,1), zawiera wiele Bożych wezwań nawrócenia kierowanych do ludzi żyjących na przestrzeni historii od jej spisania przez apostoła Jana. Wśród poselstw przekazywanych przez Jego posłańców (aniołów symbolizujących wierny Bogu lud), znajdują się również TRZY o najbardziej ostrzegawczym i sądnym charakterze. Kierowane są one w czasach końca do wszystkich narodów i języków, kiedy łamanie dziesięciu przykazań Prawa Bożego, powszechne odstępstwo od nauk Pisma Świętego, modelu małżeństwa, miłości i rodziny, powszechne bałwochwalstwo, kult człowieka, hedonizm, moralne zepsucie oraz spirytyzm, obejmują cały świat, w tym wiele kościołów chrześcijańskich. Ponieważ te TRZY poselstwa określają ostatnią misję zleconą przez Boga swojemu kościołowi przed powrotem Chrystusa i mają one być zwiastowane całemu światu „donośnym głosem”, szatan wykorzystuje różne sposoby i metody, aby je uciszyć w zwiastowaniu ostatniego Bożego posłańca. I w niemałym stopniu mu się to udaje. Książka jest odpowiedzią na odsuwanie na dalszy plan w misji Bożego kościoła poselstwa trójanielskiego, którego miejsce zajmuje poselstwo „miłości bliźniego i wszystkich grzeszników”, ewangelia społeczna, ekologiczna (ratowania świata), jak również uniwersalna katecheza chrześcijańska w ekumenicznym duchu, nie krytykująca odstępstw innych kościołów i działań antychrysta. Trójanielskie poselstwo (Ap 14,6-12) jest – jak wierzą adwentyści dnia siódmego – ostatnią i najważniejszą misją kościoła w czasach końca, i tylko ono jest w stanie zmotywować i porwać wszystkich wyznawców do misji oraz wspólnego wydania ostrzegawczego głośnego wołania. A co najważniejsze – bez wypełnienia tego poselstwa Zbawiciel nie wróci na ziemię, o czym zapomina coraz więcej wyznawców wpatrzonych w inne znaki, jak np. „wojny i wieści wojenne”. Bez wypełnienia tego znaku przez Boży kościół, który należy do najważniejszych jego zadań, Chrystus nie powróci! Nie istnieje misja ani nie ma misyjnego kościoła bez DONOŚNEGO zwiastowania poselstwa trzech aniołów.