Planujemy wydać
Opowieść proroka Daniela
Stephen N. Haskell

Księga Daniela obok Księgi Apokalipsy zawiera wielkie proroctwa Pisma Świętego przekazane przez Boga ludziom, sięgające aż do końca historii ziemi. Książka Stephena Haskella nie jest traktatem teologicznym używającym specjalistycznego języka zrozumiałego dla wąskiego grona odbiorów, lecz wspaniałym komentarzem – historycznym i duchowym – przeznaczonym dla wszystkich ludzi, aby mogli poznać przepowiedziane przez Boga wydarzenia o największym znaczeniu, jakie mieć będą miejsce na świecie. Nie tylko w celu przekonania ich do wiary w Boga i Jego ciągłego zaangażowania w losy ludzkości, lecz również po to, aby za wydarzeniami rozgrywającymi się na wielkiej scenie historii dostrzegli toczącą się duchową walkę o każdego człowieka, a tym samym mogli uchronić siebie przed zawiedzeniami zagrażającymi utratą życia wiecznego – największej ze wszystkich wartości. Ukazane Danielowi wydarzenia w świecie religijnym i świeckim, który żył w VIII wieku p.n.e., miały już miejsce, mają obecnie miejsce i będą jeszcze mieć miejsce. To zdumiewające, jak powszechna historia potwierdza proroctwa tej księgi. Trudno się dziwić, że wiele osób wątpiących w istnienie Boga, po poznaniu proroctw Księgi Daniela uwierzyło w Niego. Analizując życie opisywanych w niej bohaterów, autor przedstawia jeszcze inne jej ważne przesłanie: Bożą opatrzność nad tymi, którzy są Mu wierni w przeciwieństwie do ludzi, którzy świadomie ignorują Jego prawa i wolę. Autor pokazuje, że postępowanie Boga jest takie samo w odniesieniu do narodów, jak i do jednostek. Książka jest wielkim świadectwem wypełniania się proroctw Biblii, a kończy się wraz z ostatnim rozdziałem Księgi Daniela, pokazującym kulminacyjne wydarzenie w historii świata – powrót Chrystusa.