Śmierć w Winnicy Pańskiej

„Śmierć w Winnicy Pańskiej” to film o duchowej – a w końcu wiecznej – śmierci na własne życzenie wszelkich istot, które wybierają drogę nieposłuszeństwa wobec Słowa Boga oraz Jego Prawa dziesięciu przykazań. Człowiek odrzucając postanowienia tego Prawa poddaje się pod panowanie pierwszego jego oponenta i przeciwnika – szatana. Razem z filmem śledzimy historię buntu wobec Boskiego Prawa, który rozwija się i wzrasta w siłę dzięki kolejnym pokoleniom synów nieposłuszeństwa, tworzącym własne normy moralne, krzewiący wiarę w siebie oraz filozofię czynienia i doświadczania wszystkiego, na co człowiek ma ochotę. Poznajemy również drogę nieposłuszeństwa, na którą wkroczyło chrześcijaństwo, które zmieniło Boski Dekalog lub całkowicie go odrzuciło, zastępując je tanią łaską, filozofią humanizmu, działalnością charytatywną, a w życiu wiary euforycznymi przeżyciami, doznaniami i "uwielbieniami". Jednak w swojej Winnicy Bóg zawsze miał "resztkę" ludzi posłusznych Jego wiecznemu i niezmiennemu Prawu, która nie podeptała żadnego z biblijnych dziesięciu przykazań (Wj 20,1-17).