Anioł Ludzkiej Ewolucji

Historia ludzkości to historia upadku ludzkich utopii o lepszym świecie. Również utopii wiary w ewolucję człowieka do poziomu doskonałej istoty – super człowieka. Wszystkie wielkie ideologie stworzone przez ludzi nie tylko okazały się nietrwałe, lecz często przyniosły następnym pokoleniom tragiczne w skutkach owoce. Tworzyli je Sumerowie, Babilończycy, Aztekowie, Medowie, Persowie, Grecy, Rzymianie, a na zgliszczach rzymskiego imperium również papieski Rzym, narzucając narodom mieczem i ogniem utopię w swój prymat i zwierzchność nad ludźmi. Wprowadzał ją również Karol Wielki, Napoleon, Hitler i Stalin. Film „Anioł ludzkiej ewolucji” ukazuje przerażającą, bo prawdziwą twarz ludzkich ideologii, w tym ewolucjonizmu, społecznego darwinizmu, humanizmu, ateizmu, komunizmu, nazizmu, transhumanizmu, papieskiego romanizmu, a nawet feminizmu, które odrzucają Boga i wieczne królestwo Chrystusa. Dotyczy ona także różnych religii, które tworzą dzisiaj jedną uniwersalną, gnostycką religię misteryjną, przepełnioną spirytyzmem. Niestety, obejmuje ona jeszcze współczesne chrześcijaństwo ­– od kościoła powszechnego po część kościołów protestanckich.